μονωδια

Μονωδία είναι, κυρίως, το τραγούδι ενός προσώπου σε εκτέλεση σόλο, σε αντίθεση με τη χορωδία, που είναι το τραγούδι πολλών προσώπων σε συνολική εκτέλεση.

Στη Μονωδία συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη του κλασικού τραγουδιού (Lied, Oρατόριο, Όπερα, Οπερέτα).

Η σπουδή της Μονωδίας είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος και παρέχει στους μαθητές Πτυχίο και Δίπλωμα. Η συνολική φοίτηση διαρκεί 8 χρόνια για το Πτυχίο και το Δίπλωμα ή 10 για το Δίπλωμα, αν προηγηθεί το Πτυχίο.

Οι τάξεις αναλυτικά είναι οι εξής:

Προκαταρκτική (1 χρόνο)
Κατωτέρα (2 χρόνο)
Μέση (2 χρόνια)
Ανωτέρα (3 χρόνια για Πτυχίο ή 4 για Δίπλωμα)

Ο σπουδαστής μπορεί να πάρει Πτυχίο ή Δίπλωμα στον 3ο χρόνο της Ανωτέρας Τάξης ή να πάρει Πτυχίο στον 3ο χρόνο της Ανωτέρας και σε δύο χρόνια Δίπλωμα.