μουσικοκινητικη orff

Ο διάσημος γερμανός συνθέτης Carl Orff (1895-1982) ανέπτυξε ένα πρόγραμμα στη δεκαετία του 1920 με στόχο τη μουσική διδασκαλία σε παιδιά. Αυτό είναι το λεγόμενο Orff Schulwerk («σχολική εργασία» ως προς τη μουσική, στα γερμανικά) ή Orff Approach («προσέγγιση» μουσικής εκπαίδευσης, στα αγγλικά).

Είναι μαθήματα που συνδυάζουν μουσική, κίνηση, λόγο και θέατρο, όλα με τρόπο φυσικό, που προσεγγίζει το παιδικό παιχνίδι, την παιδική σκέψη και φαντασία. Το Orff Schulwerk δεν είναι μέθοδος. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν μόνον βασικές αρχές τις οποίες ένας δάσκαλος εφαρμόζει με έμπνευση και πρωτοβουλία.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη. Θα προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε να μαθαίνουν ενώ παίζουν.»

Carl Orff

Η μουσική που παράγεται στα μαθήματα αυτά είναι αυθόρμητη, αυτοσχέδια, και πηγάζει στο πλαίσιο του δημιουργικού παιχνιδιού. Οι μαθητές παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, τραγουδούν, χτυπούν τα χέρια τους, τα πόδια τους, χορεύουν, τόσο μόνοι τους όσο και σε ομάδες. Τα τραγούδια είναι συνήθως σύντομα σε έκταση, με επαναλαμβανόμενα μέρη, και άδονται από τα παιδιά με τη σειρά, καθισμένα σε διάταξη κυκλική.